Christian Tiller

Plastikkirurg og klinikksjef

Christian Tiller har vært vår klinikksjef og medisinsk ansvarlige plastikkirurg siden våren 2014. Han har jobbet privat innen kosmetisk plastikkirurgi siden 2012 og har med årene utviklet en betydelig ekspertise innen særlig brystkirurgi, fett, kropp og ansiktsoperasjoner. Tiller har også over 15 års erfaring innen behandlinger av aldringstegn av ansiktet. Han er utdannet lege fra Universitetet i Oslo i 2000 og gjorde sin spesialistutdanning i plastikkirurgi ved Stavanger Universitetssykehus og Akademiska Sjukhuset i Uppsala, Sverige. Fra 2008 har han jobbet som overlege ved Plastikkkirurgisk avdeling på Stavanger Universitetssykehus og var i flere år blant annet ansvarlig for den rekonstruktive bryst- og mikrokirurgien ved avdelingen (mikrokirurgi, brystproteser, fettransplantasjon og vanskelige brystoperasjoner).

Tiller er godkjent spesialist i plastikkirurgi i både Norge, Sverige og Island. Han har gjennom flere år drevet klinisk forskning og undervisning innen plastikkirurgi og har både nasjonalt og internasjonalt holdt en rekke foredrag innen både plastisk kirurgi og kosmetisk medisinske behandlinger. Han har nylig vært valgt leder av Norsk plastikkirurgisk forening som er fagforeningen til alle norske plastikkirurger samt vært styremedlem i Nordisk Plastikkirurgisk forening.

Medlem av følgende foreninger:

  • Den Norske Legeforening
  • Norsk Kirurgisk Forening
  • Norsk forening for estetisk kirurgi
  • Norsk Plastikkirurgisk Forening (styremedlem 2014-15, leder 2016-17) 
  • ISAPS (International Society for Aesthetic Plastic Surgeons)