Einar Johan Tveit

Anestesilege

Einar Johan har mange års erfaring med både narkoser og sedasjoner.

Han er trygg i sitt virke og er en stor bidragsyter når det kommer til å ivareta våre pasienter.