Elisabeth Zetlitz

Plastikkirurg

Elisabeth Zetlitz er født og oppvokst i Stavanger. Hun er utdannet lege i 2003, ved Dundee University Medical School gjennom opptak ved NTNU. Hun ble spesialist i plastikk kirurgi i 2013 og har hatt flere år med videre utdanning i Storbritannia. Under utdanningen har hun jobbet ved Canniesburn Plastic surgery unit i Glasgow, Plastic surgery dept Edinburgh, Haukeland Universitets sykehus og Stavanger universitets sykehus. Hun har tatt og bestått europeisk (EBOPRAS) og britisk (FRCS Plast) spesialist eksamen i tillegg til at hun har en doktograd (PhD) innen hånd kirurgi. Hun har flere internasjonale foredrag og publikasjoner.

Hun har bred erfaring med kosmetisk medisin, kirurgi og laser behandling fra både Storbritania og Norge. 

Hun jobber til vanlig som overlege ved Plastikk og Hånd kirurgisk avd, Stavanger universitets sykehus hvor hovedansvaret er mikrokirurgi, brystrekonstruksjoner og annen cancer rekonstruksjon.

 

·      EBOPRAS – European Board of Plastic, Reconstructive and Aesthetic surgery

·      FRCS Plast- Fellow of the Royal College of Surgeons, Plastic surgery