Jarle Kjøsen

Plastikkirurg og generell kirurg

Jarle Kjøsen ble utdannet lege ved Universitetet i Trondheim i 1990. Han fikk sin spesialistutdanning innen både generell kirurgi og plastikkirurgi ved Stavanger Universitetssykehus og Haukeland Universitetssykehus og er i dag godkjent spesialist i både plastikkirurgi og generell kirurgi.

Kjøsen har jobbet som overlege ved Plastikkirurgisk Avdeling, Stavanger Universitetssjukehus fra 2004. Kjøsen har i tillegg mangeårig erfaring innen anestesi, intensivmedisin og akuttmedisin. Kjøsen jobber hos oss på deltid og tar seg av mindre operasjoner i hud, mannens underliv (bl.a. steriliseringer) og hånd.

Kjøsen er medlem av følgende foreninger:

  • Norsk Kirurgisk Forening
  • Den norske Legeforening
  • Norsk Plastikkirurgisk Forening
  • Norsk Forening for Estetisk
  • Plastikkirurgi