Sissel Jørgensen

Anestesisykepleier

Sissel er offentlig godkjent anestesisykepleier med mange års erfaring innen plastikkirurgisk anestesi,
og er med på å gi våre pasienter en så smertefri og behagelig opplevelse som mulig.