Sissel Jørgensen

Anestesisykepleier

Sissel er offentlig godkjent anestesisykepleier med mange års erfaring innen plastikkirurgisk anestesi. Hun arbeider også ved Stavanger Universitetssykehus.

Hos oss på Stavanger Plastikkirurgi tilbys TIVA narkose som er med hurtigvirkende preparater som gir behagelig søvn og minimal med ubehag etterpå.