Unni Ytterdahl Bergland

Overlege anestesi

Unni jobber som overlege ved anestesiavdelingen, Stavanger Universitetssykehus og har mange års erfaring med både narkoser og sedasjoner gitt i forbindelse med operasjoner.