Skip to content

Fettoverføring

Alle er vi født med fettceller over store deler av kroppen. Noen har mange celler mens andre har færre.

Bestill konsultasjon

Ønsker du konsultasjon fra vår lege eller svar på spørsmål? Fyll ut skjema og vi kontakter deg!

Vennligst ikke del personsensitive opplysninger i henvendelsen.

Alle er vi født med fettceller over store deler av kroppen. Noen har mange celler mens andre har færre. De aller fleste av oss har også dessverre bestemte områder på kroppen hvor det er litt for mye fett, mens det kan være andre områder igjen hvor det godt kunne vært litt mer! Hadde det da ikke vært fantastisk å kunne flytte på dette fettet på en aldri så liten ”Robin Hood” aktig måte, det vil si ta fra der det er for mye og gi til der det er for lite??

Faktisk så er dette nå mulig og metoden kalles kort og godt fettoverføring på norsk. Andre brukte begreper er fett transplantasjon og på engelsk best kjent som fat grafting, lipo transfer eller fat transplantation. Fettoverføring går ut på å høste eller fettsuge de områdene du har for mye fett, for deretter å sette fettet tilbake i kroppen der hvor det er ønsket. Metoden er 100% naturlig, gir svært små arr, innebærer relativt lite ubehag og er derfor kanskje ikke så overraskende på kort tid blitt svært populært. Vi på Stavanger Plastikkirurgi har drevet med metoden lenge og er et kompetansesenter innen fettoverføring. Les mer om metoden på denne siden!

Historikk

Leger har helt siden slutten av 1800 tallet forsøkt å overføre fett, men det har vært svært variable og ofte kortvarige resultater og det var ikke uvanlig med problemer med forkalkninger og oljecystedannelser etterpå. Imidlertid begynt en New York basert kirurg ved navn Coleman på 1980 tallet å utvikle en metode for høsting og overføring av fett som viste bedre langtidsresultater og mindre problemer. Denne metoden er over hele verden kjent som Coleman-metoden og brukes fortsatt den dag i dag mange steder.

En viktig ulempe med Coleman metoden er imidlertid at den er at den er tidkrevende og du får overført relativt lite fett per tid. Ved fettoverføring til store områder på kroppen så er rask operasjonstid viktig og derfor egner Coleman metoden seg best for mindre fettoverføringer slik som til ansiktet.

Vann assistert fettoverføring (VAF)

Inspirert av Colemans arbeider og prinsipper for å behandle fettet har det derfor de siste årene utviklet seg et nytt system for høsting og overføring av fett som har minst like gode resultater og er minst like trygge, men som går mye fortere og dermed egner seg mye bedre til større områder på kroppen.

Metoden kalles vann assistert fettoverføring (VAF ) og Stavanger Plastikkirurgi har lang og god erfaring på denne teknikken med dokumentert gode resultater.

VAF skiller seg fra vanlig fettsuging og fettoverføring på flere måter. Det er nemlig ikke uvanlig å treffe på klinikker som gjør fettoverføring uten å håndtere fettet på riktig måte, for eksempel ved å overføre vanlig fettsugd fett rett i brystene med grove nåler. En stor andel av disse fettcellene vil da ikke overleve og gi oljecyster og i verste fall forkalkninger med hardt bryst til følge.

Det er derfor viktig å vite at det er stor forskjell på metoden for fettoverføring brukt hos oss på Stavanger Plastikkirurgi og at denne ikke må forveksles med andre måter å overføre fett på brukt på andre klinikker!

Hva er vann assistert fettoverføring (VAF)?

Fettet i kroppen vår består av fettceller (adipocytter) som er opptil 0,2mm i størrelse. Disse cellene lever i 4-6 uker og rundt de ligger forstadiene til nye fettceller (preadipocytter eller stamceller) som venter på ta over som nye fettceller når de gamle dør. Fettet gjennomgår med andre ord en kontinuerlig naturlig fornyelse selv om selve antallet celler er stabilt. Med VAF metoden, så hentes disse fettcellene sammen med stamcellene ut ved hjelp av en spesiell saltvannsblanding som ikke bare løsner fettet fra kroppen på en mer skånsom måte, den skyller også cellene og overfører fettet til en spesiell container etter en filtreringsprosess. Fettet blir så raskt overført til spesielle kanyler og sprøytet inn i kroppen der man ønsker fettet overført.

Det er flere måter VAF metoden skiller seg fra tradisjonelle fettsugings og overføringsmetoder:

  1. Ved høstingen (”fettsugingen”) vil vannet gjøre at cellene løsner lettere fra kroppen. Dette gir ikke bare renere celler med mindre skade enn når de blir revet ut ved ”rå kraft”, det blir også for deg som pasient mindre smerter etterpå og mindre blødning.
  2. Den unike filtreringsmetoden fjerner skadde celler og vev som ikke skal være med, noe som gir bedre prosentvis overlevelse av det overførte fettet.
  3. Den fine kvaliteten på intakte fett- og stamceller trenger ikke sentrifugering og kan derfor overføres raskt for en høyere overlevelse. Selve infiltreringen går også lettere og gir bedre kontakt med donorstedet for høyere overlevelse av fettet.

Risiko og komplikasjoner

Metoden er i all hovedsak meget trygg. En liten del av cellene som overføres vil ikke klare å feste seg og blir dermed absorbert av kroppen. Hvor stor andel av cellene som blir værende, vil variere med både hver enkelt pasient og ikke minst metode. Resultater tradisjonelt har vært at man kan regne med at minst 1/3 av det overførte fettet forsvinner. Fett som ikke klarer seg dør og blir det for mange døde fettceller kan dette gi utvikling av ”oljecyster”, det vil si små klumper med oljete væske som kroppen ikke klarer å absorbere. Med VAF metoden korrekt utført har MR undersøkelser vist at over 75% av fettet har overlevd og dermed også en betydelig mindre risiko for dannelsen av slike cyster.

Et annet kjent problem etter fettoverføring generelt har vært dannelsen av mikroforkalkninger i brystene etter overføring av fett. Imidlertid har studier fra USA vist at det var maksimalt 2-4% som fikk disse 2 år etter operasjonen og at de var lett å kjenne igjen på mammografi som godartede.

Infeksjon og blødning etter et slikt inngrep kan forekomme som ved alle operasjoner. Imidlertid er dette meget sjeldent.

Fettoverføring til brystene

Forstørrelse av brystene med eget fett er blitt svært populært og er den operasjonen som gjøres mest hos oss. Les mer om dette på egen side ved å klikke her.

Fettoverføring til ansiktet

En meget viktig del av endringene som skjer i ansiktet etter hvert som vi blir eldre er at vi mister fettet som ligger under huden. Dette gir rynker, groper og poser og gjør at vi ser eldre ut enn vi føler oss. Fettoverføring gir dette volumet tilbake igjen og er en mer permanent løsning i forhold til den omfattende bruken av fillere som mange bruker med kortvarig effekt.

Fettoverføring til ytre kjønnslepper

Med økende alder kan noen kvinner oppleve at de ytre kjønnsleppene mister volum og blir sammensunkne. Fettoverføring vil da kunne være en løsning for å erstatte dette tapte volumet.

Fettoverføring til muskler

Overføring av fett til muskler er ikke et veldig vanlig utført inngrep og gir ikke muskelstyrke, men mulighet for en økt synlig muskelmasse. Kan brukes både på magemuskler, brystmuskler og overarmer.

Vi ønsker deg gjerne velkommen til oss på Stavanger Plastikkirurgi for en uforpliktende konsultasjon angående fettsuging og fettoverføring! Vår plastikkirurg vil da undersøke deg og gi deg full informasjon om hva som passer for akkurat deg. Bestille time ved å fylle ut ”Bestill konsultasjon” skjemaet på denne siden eller ring oss på telefon 51 55 85 00.

Medisinsk ansvarlig for operasjoner og inngrep er plastikkirurg Bjørn Tore Haga.

Velkommen til Stavanger Plastikkirurgi!

Register Here to Attend

Fill in the form, or, if you prefer, Send Us An Email