Skip to content

Personvernerklæring for Stavanger Plastikkirurgi AS

Denne personvernerklæringen forteller om hvordan Stavanger Plastikkirurgi AS,
samler inn og bruker personopplysninger.

Stavanger Plastikkirurgi AS, ved daglig leder, er behandlingsansvarlig for virksomhetens behandling av personopplysninger. Der det daglige ansvaret er delegert, kommer det fram under hvert enkelt punkt. Delegeringen omfatter kun oppgavene og ikke ansvaret. Erklæringen inneholder opplysninger du har krav på når det samles inn opplysninger fra nettstedet vårt (personopplysningsloven § 19) og generell informasjon om hvordan vi behandler personopplysninger (personopplysningsloven § 18 1.ledd).æ

Behandling av personopplysninger

Daglig leder har det daglige ansvaret for Stavanger Plastikkirurgi AS sine behandlinger av personopplysninger på brandr.no, med mindre annet er oppgitt under. Det er frivillig for de som besøker nettsidene å oppgi personopplysninger i forbindelse med tjenester som å motta nyhetsbrev.

Behandlingsgrunnlaget er samtykke fra den enkelte, med mindre annet er spesifisert. Ulrik.biz og Procontra AS er leverandør av markedsføringstjenester, og har tilgang til personlig opplysninger som blir registrert på dette nettstedet.

Ulrik.biz og Procontra AS er nettsidens databehandler, og er vår leverandør for utvikling og vedlikehold av nettstedet.

Opplysninger som samles inn i forbindelse med drift av nettsted, lagres på servere som driftes av WP engine med datasenter i skandinavia. For mer informasjon om hvordan WP engine lagrer data, se deres nettside. 

Det er kun Stavanger Plastikkirurgi AS, Ulrik.biz og Procontra AS som har tilgang til opplysningene som samles inn. Databehandleravtaler mellom Stavanger Plastikkirurgi AS, Ulrik.biz og Procontra AS beskriver  hvilken informasjon partene har tilgang til og hvordan den skal behandles.

 

Nettstatistikk

Stavanger Plastikkirurgi AS samler inn avidentifiserte opplysninger om besøkende på stapla.no. Formålet med dette er å utarbeide statistikk som vi bruker til å forbedre og videreutvikle informasjonstilbudet på nettstedet. Eksempler på hva statistikken gir svar på, er hvor mange som besøker ulike sider, hvor lenge besøket varer, hvilke nettsteder brukerne kommer fra og hvilke nettlesere som benyttes.

Opplysningene behandles i avidentifisert og aggregert form. Med avidentifisert menes at vi ikke kan spore opplysningene vi samler inn tilbake til den enkelte bruker.

Vi samler inn hele IP-adressen, men IP-adressen avidentifiseres slik at bare de tre første gruppene i adressen brukes til å generere statistikk. Det vil si at dersom IP-adressen består av numrene 195.159.103.82, brukes bare 195.159.103.xx. I tillegg behandles IP-adressene på aggregert nivå, det vil si at all data slås sammen til en gruppe og ikke behandles individuelt.

Bruk av cookies

Våre nettsider benytter også såkalte cookies (også kalt informasjonskapsler på norsk).
Mer informasjon om dette finner du i vår Cookie policy

Spesielt om statistikkverktøy

Verktøyet Stavanger Plastikkirurgi AS benytter for å innhente statistikk er Google Analytics. Vi administrerer dette verktøyet ved hjelp av et Tag Management System: Google Tag Manager.

Stavanger Plastikkirurgi AS har en kommersiell avtale med Google Analytics som garanterer at brukerne vil være anonyme og at ingen personlig identifiserbar informasjon sendes eller deles.

Hvis du likevel ikke ønsker at Stavanger Plastikkirurgi AS skal samle inn anonyme data fra deg, så kan du melde deg av denne innsamlingen på følgende adresser:

Spesielt om annonsestyring

I tillegg benytter Stavanger Plastikkirurgi AS verktøy for styring av annonser og til å holde oversikt over trafikk fra betalte tjenester. Dette er verktøy som mediebyrået Apriil Procontra benytter og datainnsamlingen fra disse er regulert av kommersielle avtaler mellom mediebyrå og verktøyleverandør.

Henvendelser via kontaktskjema

På nettsiden kan du sende inn henvendelser for å få kontakt med Stavanger Plastikkirurgi AS, vi ber da om navnet på en kontaktperson og kontaktinformasjon til denne, samt hva henvendelsen gjelder. Personopplysninger vi får inn som følge av henvendelsen blir lagret på nettsidens servere. Dersom du har sendt inn en henvendelse som du ønsker å rette eller slette, kan du lese mer om hvordan du gjør dette i punktet (Be om personlig data) nedenfor.

Deling av innlegg på nettsiden

Når du deler innlegg, legges informasjon inn der og da hos nettsamfunnet du velger. Hvordan det aktuelle nettsamfunnet håndterer dataene videre, reguleres av din avtale med nettsamfunnet. Informasjon om at du har delt et innlegg lagres imidlertid ikke hos oss.

Nyhetsbrev

Stavanger Plastikkirurgi AS sender ut nyhetsbrev cirka 4.  ganger i kvartalet via e-post. For at vi skal kunne sende e-post må du registrere en e-postadresse. Stavanger Plastikkirurgi AS er databehandler for nyhetsbrevet.
E-postadressen lagres i en egen database, deles ikke med andre og slettes når du sier opp abonnementet. E-postadressen slettes også om vi får tilbakemelding om at den ikke er aktiv.

E-post og telefon

Stavanger Plastikkirurgi AS benytter e-post og telefon som en del av det daglige arbeidet for å oppfylle bedriftens oppgaver etter personopplysningslov og forvaltningslov. Avdelingsdirektøren i avdelingen der e-posten eller telefonsamtalen mottas har det daglige ansvaret for behandlingen av personopplysninger i denne sammenheng.

I tillegg benytter Stavanger Plastikkirurgi AS sine medarbeidere e-post i alminnelig dialog med interne og eksterne kontakter. Den enkelte er ansvarlig for å slette meldinger som ikke lenger er aktuelle, og minst hvert år gjennomgå og slette unødvendig innhold i e-postkassen. Ved fratreden slettes e-postkontoene, men enkelte relevante e-poster vil normalt bli overført til kollegaer.

Sensitive personopplysninger skal ikke sendes med e-post.

Vi gjør deg oppmerksom på at vanlig e-post er ukryptert. Vi oppfordrer deg derfor ikke til å sende taushetsbelagte, sensitive eller andre fortrolige opplysninger via e-post.

Telefonsamtaler:

Ansatte har en oversikt over de siste anropene på sine telefoner. Dersom en telefonsamtale er knyttet til en enkeltsak, vil det kunne bli skrevet et notat etter samtalen som journalføres. Det gjøres ingen øvrig systematisk registrering av telefonsamtaler hvor innringer kan identifiseres.

Be om personlig data

Du kan be om å få tilgang til dine personlige data ved å kontakte kundeservice, og eventuelt be om å få slettet lagrede personlige data du har lagt inn på nettsiden ved å kommentere innlegg eller sende inn henvendelser via skjema på nettsiden: www.stapla.no.

Ut over dette kan du kreve å få uriktige data rettet, supplert eller slettet. Du kan kontakte kundeservice for å få innsyn i de personopplysningene Stavanger Plastikkirurgi AS har om deg. Du kan også kontakte kundeservice hvis du ønsker ytterligere informasjon om vår behandling av personopplysninger.

Rettigheter

Alle som spør har rett på grunnleggende informasjon om behandlinger av personopplysninger i en virksomhet etter personopplysningslovens § 18, 1. ledd. Stavanger Plastikkirurgi AS har gitt denne informasjonen i denne erklæringen, og vil henvise til den ved eventuelle forespørsler. De som er registrert i en av Stavanger Plastikkirurgi AS sine systemer har rett på innsyn i egne opplysninger.

Selskapsinformasjon

Stavanger Plastikkirurgi AS
Madlastokken 5, 4042 Hafrsfjord
Org.nr: 894 191 082

EHF: 894 191 082

Telefon: 51 55 85 00
Epost: klinikk@stapla.no

Ønsker du innsyn i dataen vi har om deg?

Ønsker du å bli slettet fra våre systemer?

Ønsker du konsultasjon eller svar på spørsmål?

Register Here to Attend

Fill in the form, or, if you prefer, Send Us An Email